Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

Công khai thông tin về đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lý ...

Email In PDF.

Công khai thông tin về đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở Giáo dục đại học, năm học 2009 - 2010 ...tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 11:13 )
 

Báo cáo thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục Đại học

Email In PDF.

Báo cáo thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục Đại học   ...tại đây

(Khi mở trang tài liệu dạng pdf này bạn có thể kích chọn nút + hoặc -  góc trên bên phải để phóng to hoặc thu nhỏ tài liệu dễ dàng tra cứu)

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 11:13 )
 

Phòng Tài chính - kế toán

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán

 I. Chức năng

     1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy định và thực hiện quản lý tài chính - kế toán theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;

     2. Thực hiện công tác kế toán có hiệu quả, tiết kiệm đúng quy chế, quy định;

     3. Tổ chức thực hiện giám sát các hoạt động về tiền vốn, vật tư, thành phẩm, tài sản của Nhà trường.

 II. Nhiệm vụ

     1. Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về kinh tế tài chính của Trường bao gồm: Tài sản cố đnh, công cụ, dụng cụ, vật tư, thành phẩm, xây dựng kế hoạch, cân đối thu, chi các nguồn tài chính hàng năm theo chi đạo của Hiệu trưởng;

     2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu và chi theo đúng quy định của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền, quy định của Nhà trường, lập báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm và công khai kết quả hoạt động tài chính theo đúng các quy định;

     3. Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, công cụ, thành phẩm, thiết bị ... của tất cả các bộ phận trong trường, hàng năm phối hợp với các phòng chức năng kiểm kê đánh giá tải sản, thiết bị v.v...theo quy định.

     4. Phối hợp giám sát, nghiệm thu việc sửa chữa, bảo dưỡng, công trình xây dựng, dự án v.v..., mua, bán các loại vật tư, thiết bị, các công trình xây dựng cơ bản, các hợp đồng kinh tế và chịu trách nhiệm theo dõi, thanh toán, quyết toán;

     5. Thực hiện thanh toán các chế độ đối với cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên; thu, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy đnh;

     6. Thực hiện đầy đủ yêu cầu báo cáo công tác tài chính với cấp trên;

     7. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước, của Trường;

     8. Quản lý cán bộ nhân viên trong phòng, nghiên cứu đề xuất với Hiệu trường về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, nhân viên trong phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

     9. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

alt

Trưởng phòng:               KS Bùi Thị Lý

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại:  0333.864.897      -    E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Phòng Quản trị đời sống

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị Đời sống

 I. Chức năng

     1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy định và thực hiện quản lý các mặt về công tác xây dựng cơ sở vật chất;

     2. Chịu trách nhiệm về các mặt công tác quản lý kho tàng, điện, nước sinh hoạt, ăn, ở v.v... và các dịch vụ đời sống trong toàn Trường.

 II. Nhiệm vụ

     1. Quản lý đất đai của toàn Trường;

     2. Quản lý toàn bộ các công trình, vật kiến trúc, nhà ờ, nhà học, các trang thiết bị máy móc, dụng cụ, công cụ lao động v.v... trong toàn Trường;

     3. Tổ chức tiếp nhận các công trình mới xây dựng xong, các công trình sửa chữa có kế hoạch bố trí chỗ làm việc, học tập, sinh hoạt cho các đơn vị trong toàn Trường;

     4. Xây dựng kế hoạch và mua sắm vật chất của Nhà trường. Quản lý, cấp phát vật tư hàng ngày, theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho quá trình làm việc của các đơn vị trong Trường;

     5. Lập kế hoạch hàng năm cho việc tu sửa, cải tạo các công trình, máy móc thiết bị, công cụ, dung cụ v.v... do Trường quản lý.

     6. Tổ chức việc phục vụ đời sống cho CBVC và học sinh, sinh viên,

     7. Kiểm tra, kiểm soát công tác sử dụng điện, nước, vật tư xăng dầu v.v... của cá nhân và tập thể và làm thủ tục thanh toán dịch vụ theo quy đnh;

     8. Bảo đảm việc cung cấp năng lượng cho công tác giảng dạy, học tập, làm việc và sinh hoạt bình thường cùa toàn Trường;

     9. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật v.v...

     10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hợp đồng sản xuất, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ khác với các cơ sở, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

     11. Tổ chức triển khai cho các đơn vị thực hiện công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây; phòng chống dịch bệnh trong toàn Trường;

     12. Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

    13. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

alt

Trưởng phòng:             ThS Bùi Văn Quảng

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại: 0333.860.088        -            E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

MẪU BIỂU DÀNH CHO CB-GV VÀ HSSV DO PHÒNG TC-HC CẤP

Email In PDF.

Hệ thống các mẫu biểu do  Phòng Tổ chức - Hành chính cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh viên được tập trung tại mục MẪU BIỂU CHO GV-HSSV tại menu bên phải website cùng với các mẫu biểu của các phòng liên quan khác.

CB-GV-HSSV vui lòng truy cập vào mục MẪU BIỂU CHO GV-HSSV phía bên phải website để tải về thực hiện hoặc truy cập thông qua liên kết này

 
Trang 11 trong tổng số 11

Liên kết website