Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2012

Email In PDF.

Nội dung Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2012....vui lòng xem tại đây

(Có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ ngay phía trên trình duyệt để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu)

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:34 )
 

Đề nghị xét tuyển mã ngạch viên chức 15.113 sang 15.111

Email In PDF.

1. Tờ trình Đề nghị xét tuyển mã ngạch viên chức 15.113 sang 15.111   ....xem tại đây

2. Danh sách chuyển đổi giảng viên....xem tại đây

(Có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ phía trên trình duyệt để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu)

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:35 )
 

Danh sách kiểm tra tiết giảng đối với người dự tuyển và giáo viên hết thời gian thử việc

Email In PDF.

Danh sách kiểm tra tiết giảng đối với người dự tuyển và giáo viên hết thời gian thử việc ngày 11-12/9/2012  ....vui lòng xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:35 )
 

Tổng hợp chất lượng học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2011 - 2012

Email In PDF.

Tổng hợp chất lượng học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2011 - 2012   ....vui lòng xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:40 )
 

Quyết định công nhận Chi ủy chi bộ trực thuộc

Email In PDF.

 

   Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy chi bộ Đào tạo Giáo dục nhiệm kỳ 2012 - 2015      ... xem tại đây

   Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy chi bộ Giáo viên thực hành nhiệm kỳ 2012 - 2015     ... xem tại đây

   Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy chi bộ Giáo viên lý thuyết nhiệm kỳ 2012 - 2015      ... xem tại đây

   Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy chi bộ Tổ chức hành chính nhiệm kỳ 2012 - 2015     ... xem tại đây

   Quyết định chuẩn y Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2012 – 2015       ... xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:41 )
 
Trang 6 trong tổng số 11

Liên kết website