Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

Thông báo về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với CB-GV-CNV trong tháng 12/2012

Email In PDF.

 

  

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:27 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm học 2012 - 2013

Email In PDF.

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:28 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo về việc xét chuyển ngạch từ các ngạch tương đương sang ngạch giảng viên đợt 2 năm 2012

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:30 ) Đọc tiếp bài này...
 

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho CB-CNV

Email In PDF.

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:30 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2012

Email In PDF.

Nội dung Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2012....vui lòng xem tại đây

(Có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ ngay phía trên trình duyệt để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu)

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:34 )
 
Trang 6 trong tổng số 11

Liên kết website