Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

Thông báo Về việc nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9/2012

Email In PDF.

(Thông báo số: 677 /TB-CĐCNCP)

   Căn cứ Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội ngày 05 tháng 7 năm 1994, và các Luật sửa đổi, bổ sung số 35/2002/QH10, số 74/2006 và số 84/2007/QH11 ngày 02 tháng 4 năm 2007;

   Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, sinh viên lịch nghỉ ngày lễ Quốc khánh năm 2012 trùng vào ngày chủ nhật, ngày 2/9/2012. Nhà trường bố trí nghỉ bù vào thứ 2, các đơn vi vị bố trí cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên nghỉ liên tục từ ngày 01/9 đến hết ngày 03/9/2012.

   Đối với Giáo viên dạy các lớp liên kết đào tạo, sinh viên các hệ liên kết học tập thực hiện theo kế hoạch đã thống nhất giữa hai trường.

   Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng kế hoạch trực, bảo vệ để cán bộ, viên chức làm nhiệm vụ trong ngày nghỉ lễ.

   Các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai làm vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị và mặt bằng trong phạm vi đơn vị mình quản lý, sắp xếp gọn gàng vật tư, vật liệu… trước khi nghỉ lễ, kiểm tra củng cố bảo đảm an ninh, an toàn trang thiết bị, tài sản được giao.

   Lãnh đạo Nhà trường thông báo để các Phòng, Khoa, Trung tâm sắp xếp công việc và triển khai cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong phạm vi quản lý biết thực hiện./.

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 8 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:42 )
 

Kế hoạch bình xét thi đua Công đoàn năm học 2011-2012

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:45 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:45 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kết luận về Hội nghị chuyên đề về Công tác quản lý giáo dục Học sinh - Sinh viên

Email In PDF.

(Số: 428/KL-CĐCNCP)

   Thực hiện Chương trình công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2011- 2012, ngày 25 tháng 5 năm 2012 Nhà trường đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, với sự có mặt của 84 cán bộ, viên chức, giáo viên. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

   Sau khi nghe báo cáo đề dẫn thực trạng tình hình công tác quản lý, giáo dục HSSV của Nhà trường trong thời gian vừa qua, đại diện các đơn vị phòng, khoa trình bày tham luận; Hội nghị đã nghe báo cáo tiếp thu các ý kiến tham luận của các đơn vị chuyển đến Ban tổ chức bằng văn bản và nghe các ý kiến phát biểu thảo luận trực tiếp của cán bộ, giáo viên. Sau khi thảo luận, Hội nghị, đã làm rõ và thống nhất một số vấn đề sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:46 ) Đọc tiếp bài này...
 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:47 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 7 trong tổng số 11

Liên kết website