Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

Thông báo viết báo cáo thực tập dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:31 ) Đọc tiếp bài này...
 
 

Thông báo thi nâng ngạch giáo viên Trung học cao cấp năm 2011

Email In PDF.
   Kính gửi các đ/c Công văn của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thi nâng ngạch giáo viên Trung học cao cấp năm 2011
   Đề nghị đ/c nào có đủ tiêu chuẩn thi làm các thủ tục gửi về phòng Tổ chức Hành chính của Trường trước ngày 26/8/2011 để tập hợp gửi về Bộ Công Thương.
   Trân trọng!
 
 
   Các thông tư, thông báo, quyết định liên quan...tải về tại đây
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:37 )
 

Tài liệu học tập modul 3: "Tâm lí học nghề nghiệp" dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2011

Email In PDF.

Tài liệu học tập modul 3: "Tâm lí học nghề nghiệp" dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2011   ...tải về tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:39 )
 

Tài liệu học tập modul 2: "PP nghiên cứu khoa học" dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2011

Email In PDF.

Tài liệu học tập modul 2: "PP nghiên cứu khoa học" dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2011     ...tải về tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:40 )
 
Trang 9 trong tổng số 11

Liên kết website