Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

Tài liệu học tập modul 2: "PP nghiên cứu khoa học" dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2011

Email In PDF.

Tài liệu học tập modul 2: "PP nghiên cứu khoa học" dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2011     ...tải về tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:40 )
 

Tài liệu học tập modul "Kỹ năng dạy học" dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2011

Email In PDF.

   + Tài liệu học tập modul "Kỹ năng dạy học" dành cho lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề Trường CĐCNCP năm 2011  ...tải về tại đây

   + Mẫu văn bản làm bài thu hoạch đợt 1   ...tải về tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:41 )
 

Thông báo xét chuyển ngạch giảng viên năm 2011

Email In PDF.

THÔNG BÁO

Về việc xét chuyển ngạch từ các ngạch tương đương sang ngạch giảng viên năm 2011
(Số: 510 /TB-CĐCNCP)

   Thực hiện Quyết định số 506 /QĐ-CĐCNCP ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả về tiêu chuẩn và trình tự xét chuyển ngạch từ các ngạch tương đương sang ngạch giảng viên.
   Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Căn cứ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức bậc đại học Ban hành kèm theo quyết định số 538/TCCP-BCTL ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ và Quyết định số 506/QĐ-CĐCNCP ngày 08/7/2011 thì làm đơn xin chuyển ngạch (theo mẫu đính kèm); bằng cấp chứng chỉ phôtô công chứng (mỗi loại văn bằng, chứng chỉ 3 bản) gửi đến phòng Tổ chức hành chính của trường, hạn đến ngày 30 tháng 7 năm 2011.
   Dự kiến danh sách CBCC,VC chuyển ngạch gửi các đơn vị thuộc trường để triển khai cho CBCC,VC; nếu có bổ sung viên chức đủ tiêu chuẩn vào danh sách hoặc viên chức chưa đủ tiêu chuẩn thì đơn vị thông tin về phòng Tổ chức hành chính của trường trước ngày 25/7/2011 để tập hợp.
   Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai đến cán bộ, viên chức trong đơn vị biết và thực hiện./.

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

1. Mẫu đơn đăng kí chuyển sang ngạch giảng viên ...tải về tại đây

2. Quyết định ban hành "Quy định tiêu chuẩn và quy trình xét tuyển ngạch từ các ngạch tương đương sang ngạch giảng viên" của Hiệu trưởng  ...tại đây

3. Quy định tiêu chuẩn và quy trình xét tuyển ngạch từ các ngạch tương đương sang ngạch giảng viên   ...chi tiết tại đây

+ Chú ý: có thể bấm chọn nút +, - phía trên trái để phóng to, thu nhỏ thuận tiên tra cứu

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:43 )
 

Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương...

Email In PDF.

THÔNG BÁO

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục ” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” Năm 2011
(Số: 512 /TB-CĐCNCP)

   Để có cơ sở xét đề nghị cấp trên xét tặng kỷ niệm chương theo niên hạn đối với CBVC, GV của đơn vị, Nhà trường yêu cầu:
   Các đơn vị triển khai đến cán bộ, giáo viên, viên chức trong đơn vị biết về đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian để kê khai xét tặng Kỷ niệm chương:
   1. “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” theo Quy chế ban hành kèm Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương;
   2. “Vì sự nghiệp giáo dục” theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   (Có trích, đính kèm Nguyên tắc, đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng).
   Mốc thời gian tính: Cá nhân đủ tiêu chuẩn tính đến 30/7/2011.
   Cá nhân có thời gian công tác tại các đơn vị khác mà chuyển về Trường có đủ tiêu chuẩn, phải có bản xác nhận chưa được xét tặng huy chương, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam” ở đơn vị cũ và chuyển cùng bản khai về phòng Tổ chức Hành chính tập hợp.
   Dự kiến danh sách thống kê cán bộ, viên chức đủ năm và các điều kiện để xét gửi kèm thông báo này, các đơn vị triển khai và bổ sung những cá nhân đủ tiêu chuẩn gửi về phòng TCHC.
   Hồ sơ nộp bao gồm: Bản kê khai, các quyết định, giấy chứng nhận, bằng, giấy khen đạt danh hiệu thi đua cấp Tỉnh, Bộ…(nếu có)
   Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, viên chức của đơn vị mình thực hiện đúng theo nội dung quy định và thu hồ sơ đề nghị của cá nhân chuyển về phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 20 tháng 7 năm 2011 để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường xét./.

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

1. Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"   ...tải về tại đây

2. Nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”   ...chi tiết tại đây

3. Nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"   ...chi tiết tại đây

+ Chú ý: có thể bấm chọn nút +, - phía trên trái để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:43 )
 

Kế hoạch bình xét thi đua năm học 2010 - 2011

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:44 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 9 trong tổng số 11

Liên kết website