Đang truy cập: Trang chủ ĐOÀN TNCSHCM Kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn năm học 2011 - 2012

Kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn năm học 2011 - 2012

Email In PDF.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2011 - 2012

(SỐ: 14 KH/ĐTN)

   - Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

   - Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng bộ nhà trường.

   - Thực hiện chương trình công tác Đoàn trường năm học 2011 - 2012.

   - Ban Chấp Hành Đoàn Trường cao đẳng Công nghiệp Cẩm phả thống nhất chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn trực thuộc năm học 2011 - 2012 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

   - Tổng kết, đánh giá nhằm ổn định tổ chức, củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao sức mạnh Chi đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện của đoàn viên thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn và của Nhà trường.

   - Bầu ra Ban chấp hành chi Đoàn có đủ phẩm chất và năng lực, tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

   - Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 - 2015.

2- Yêu cầu:

   Yêu cầu các Chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo đúng điều lệ, đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở chi đoàn mình, phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đoàn viên trong quá trình Đại hội, và tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong Đoàn viên thanh niên trước và sau khi Đại hội.

II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

   - Thời gian tổ chức Đại hội của các Chi đoàn: Ngày 29/10/2011. (Có lịch và phân công chỉ đạo cụ thể kèm theo).

   - Địa điểm: Tại các phòng học được ghi rõ trong lịch Đại hội, trong đó BCH Đoàn trường đã trang trí cố định theo hướng dẫn chung cho các Chi đoàn.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chấp hành Đoàn trường và các đồng chí chỉ đạo Đại hội:

   - Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đến các Chi đoàn.

   - Phân công các đồng chí trong BCH Đoàn trường và Chi đoàn giáo viên hướng dẫn, duyệt toàn bộ nội dung chương trình và chỉ đạo đại hội các Chi đoàn HSSV.

   - Trang trí các phòng tổ chức Đại hội theo mẫu chung

   - Các đồng chí được phân công theo dõi chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn, chủ động gặp gỡ, tiếp xúc các chi đoàn để có chỉ đạo chính xác và kịp thời. (Chú ý duyệt báo cáo, chương trình Đại hội và các văn bản đề nghị công nhận kết quả của Đại hội Chi đoàn).

2. Các chi đoàn:

   - Ban chấp hành chi Đoàn có trách nhiệm triển khai kế hoạch, chuẩn bị nội dung (có hướng dẫn riêng), tranh thủ xin ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và các đồng chí được phân công theo dõi chỉ đạo để tổ chức Đại hội theo đúng nguyên tắc và thời gian đã được quy định, có vướng mắc báo cáo lại với thường trực Đoàn trường tại văn phòng Đoàn.

   - Vào ngày Đại hội, đúng lịch được phân công, các Chi đoàn chỉ trang trí thêm phần hoa, khăn trải bàn và thu đi khi tổ chức xong Đại hội của Chi đoàn mình.

      + BCH Đoàn trường yêu cầu các Chi đoàn chuẩn bị thật tốt cho Đại hội, nghiêm túc triển khai thực hiện đúng kế hoạch thời gian đảm bảo nguyên tắc của Đoàn, phát huy tính dân chủ tập trung, trí tuệ, thiết thực và hiệu quả trong Đại hội; không được gây ảnh hưởng đến hoạt động chính khoá của đơn vị và cản trở đến lịch Đại hội, cũng như hoạt động của các đơn vị khác, đồng thời phải giữ gìn tài sản, đảm bảo tốt công tác trật tự, vệ sinh, an toàn, tiết kiệm. (Tuyệt đối không tổ chức ăn uống, liên hoan trong hội trường, phòng học nơi tổ chức Đại hội).

      + Chi đoàn nào không chuẩn bị tốt, không báo cáo duyệt kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội qua cán bộ chỉ đạo (ít nhất trước 1 ngày), điều hành khai mạc Đại hội chậm so với thời gian quy định từ 15 phút trở lên hoặc tổ chức Đại hội không đúng nguyên tắc của Đoàn, không đạt yêu cầu quy định sẽ phải tổ chức Đại hội vào thời gian khác theo sự phân công của BCH Đoàn Trường.

   - BCH Chi đoàn phải gửi đầy đủ hồ sơ, báo cáo kết quả Đại hội (gồm các văn bản đã quy định) về Thường trực Đoàn trường chậm nhất là 05/11/2011.

   Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội chi Đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường yêu cầu các chi Đoàn nhận được kế hoạch này khẩn trương triển khai thực hiện.

   Ban Chấp hành Đoàn Trường kính đề nghị Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các phòng chức năng, các khoa và các bộ phận liên quan tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và thời gian, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm quan tâm chỉ đạo để các Chi đoàn thực hiện tốt kế hoạch này.

Cẩm phả, ngày 11 tháng 10 năm 2011

T.M BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

Bùi Thị Hà

   Lịch đại hội chi đoàn ngày 29/10/2011   ... cụ thể tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:31 )  

một số hình ảnh

Liên kết website