Đang truy cập: Trang chủ KHOA - BỘ MÔN

KHOA - BỘ MÔN

Khoa Công nghệ thông tin

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

    1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 16:43 ) Đọc tiếp bài này...
 

Chương trình khung ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử - Hệ TCCN

Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử

 

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

   Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng lắp ráp, thử nghiệm, phát hiện và khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng

   Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng, an ninh, những nội dung cơ bản của kiến thức cơ sở ngành như lý thuyết mạch điện - điện tử và chuyên ngành như: Điện thoại, tổng đài, cáp viễn thông, radio, tivi, truyền hình kỹ thuật số, CD, VCD, DVD, máy tính và các dịch vụ viễn thông. Bên cạnh đó, học sinh còn được đi thực tập thực tế trong các cơ sở thuộc lĩnh vực lắp ráp điện tử, điều khiển tự động, thi công lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, tổng đài, các đài truyền thanh, truyền hình địa phương và mạng máy tính cục bộ.

   Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử và có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử với vai trò là một kỹ thuật viên điện tử, quản lý kỹ thuật hoặc nhân viên bán hàng, đồng thời có thể học liên thông lên bậc cao đẳng hoặc đại học.

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT

II. Các học phần của chương trình và thời lượng

(Giới thiệu các học phần nằm trong chương trình khung do Khoa Công nghệ thông tin giảng dạy)

 

STT

 

Tên học phần

 

Số tiết

Số ĐVHT

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thực tập

I.

  Các học phần chung

435

22

17

5

1

  Tin học

60

3

2

1

II.

  Các học phần cơ sở

435

24

19

5

1

  Linh kiện điện tử

75

4

3

1

2

  Lý thuyết mạch điện – điện tử

60

3

2

1

3

  Kỹ thuật mạch điện tử 1

75

4

3

1

4

  Điện tử số

75

4

3

1

5

  Vẽ kỹ thuật

30

2

2

0

III.

  Các học phần chuyên môn

585-615

30-32

21-23

9-10

III.1

  Phần bắt buộc

360

18

12

6

1

  Kỹ thuật mạch điện tử 2

60

3

2

1

2

  Thiết kế mạch điện tử

45

2

1

1

3

  Vi xử lý

60

3

2

1

4

  Kỹ thuật xung

60

3

2

1

5

  Điện tử công suất

75

4

3

1

6

  Cấu trúc máy tính

60

3

2

1

III.2

  Phần tự chọn theo chuyên ngành

 

 

 

 

*

  Chuyên ngành Điện tử dân dụng

225

12

9

3

1

  Kỹ thuật truyền thanh – truyền hình

75

4

3

1

2

  Truyền hình kỹ thuật số

75

4

3

1

3

  Kỹ thuật CD, VCD, DVD

75

4

3

1

*

  Chuyên ngành Điện tử máy tính

225

12

9

3

1

  Mạng máy tính

75

4

3

1

2

  Máy tính và thiết bị ngoại vi

75

4

3

1

3

  Truyền dữ liệu

75

4

3

1

*

  Chuyên ngành Điện tử viễn thông

255

14

11

3

1

  Hệ thống viễn thông

45

3

3

0

2

  Thiết bị hệ thống viễn thông:

210

11

8

3

2.1

  Cáp viễn thông và VIBA

75

4

3

1

2.1

  Tổng đài – Máy fax

60

3

2

1

*

  Chuyên ngành Điện tử tự động

255

13

9

4

1

  Kỹ thuật cảm biến

90

4

2

2

2

  Lý thuyết điều khiển tự động

30

2

2

0

3

  Điều khiển từ xa

60

3

2

1

4

  Điều khiển công nghiệp

75

4

3

1

IV.

  Thực tập cơ bản

 

16

0

16

1

  Thực hành cơ bản 1

 

3

0

3

2

  Thực hành cơ bản 2

 

5

0

5

3

  Thực hành tự chọn theo chuyên ngành

 

8

0

8

*

  Ngành Điện tử dân dụng

 

 

 

 

 

  Thực hành sửa chữa Ti vi, đầu thu Kỹ thuật số, đầu CD, VCD, DVD, lắp đặt ăng ten Parabol

 

8

0

8

*

  Ngành Điện tử viễn thông

 

 

 

 

 

  Thực hành sửa điện thoại, máy fax, lắp đặt tổng đài, cáp viễn thông

 

8

0

8

*

  Ngành Điện tử máy tính

 

 

 

 

 

  Thực hành lắp đặt mạng máy tính LAN, sửa chữa cài đặt nâng cấp máy tính, sửa chữa màn hình monitor

 

8

0

8

*

  Ngành Điện tử tự động

 

 

 

 

 

  Thực hành về điều khiển tự động

 

8

0

8

V.

  Thực tập tốt nghiệp (tự chọn)

 

6

0

6

1

  Thực tập tại cơ sở sản xuất

 

6

0

6

2

  Thực tập tại trường

 

6

0

6

Tổng số đơn vị học trình

 

98 - 100

57 - 59

41 - 42

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:35 )
 

Chương trình khung ngành Hệ thống thông tin văn phòng - Hệ TCCN

Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin văn phòng

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

   Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng, có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và quản lý hệ thống thông tin văn phòng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về Nghiệp vụ văn phòng, Soạn thảo văn bản, Bảng tính điện tử, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính và Internet, Ngoại ngữ chuyên ngành, Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop, Coreldraw, Visual Basic, Phân tích thiết kế hệ thống, Thiết kế WEB, Luật hành chính và các chuyên đề ứng dụng. Khóa học còn bao gồm các nội dung về Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Quốc phòng-An ninh.

   Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về Hệ thống thông tin văn phòng có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp kinh doanh sản xuất hỗ trợ truyền thông hoặc có thể tham gia làm công tác tại các thư viện, hoặc tại các phòng ban hỗ trợ sản xuất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT

II. Các học phần của chương trình và thời lượng

(Giới thiệu các học phần nằm trong chương trình khung do Khoa Công nghệ thông tin giảng dạy)

 

STT

Tên học phần

Số tiết

Số ĐVHT

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành, thực tập

I

  Các học phần chung

435

22

17

5

1

  Tin học

60

3

2

1

II

  Các học phần cơ sở

555

28

19

9

1

  Đánh máy vi tính và soạn thảo văn bản (Word)

60

3

2

1

2

  Bảng tính điện tử

45

2

1

1

3

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

60

3

2

1

4

  Cơ sở dữ liệu

30

2

2

 

5

  Mạng máy tính và Internet

60

3

2

1

6

  Access

60

3

2

1

7

  Nghiệp vụ văn phòng

60

3

2

1

8

  Presentation

60

3

2

1

III

  Các học phần chuyên môn

480

24

16

8

III.1

  Các học phần bắt buộc

435

22

15

7

1

  Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop

75

4

3

1

2

  Sử dụng thiết bị phục vụ công tác  văn phòng

60

3

2

1

3

  Coreldraw

60

3

2

1

4

  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng

60

3

2

1

5

  Visual Basic

60

3

2

1

6

  Thiết kế WEB

60

3

2

1

7

  Chuyên đề

60

3

2

1

III.2

  Các học phần tự chọn

45

2

1

1

1

  Bảng tính điện tử nâng cao (Excel)

45

2

1

1

2

  Quản lý dự án bằng MS Project

45

2

1

1

IV

  Thực tập cơ bản

 

14

 

14

V

  Thực tập tốt nghiệp

 

7

 

7

 

  Tổng số

 

95

52

43

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:35 )
 

Khoa Điện

Email In PDF.

A. Giới thiệu chung:

      Khoa Điện được thành  lập ngày 1 tháng 5 năm 2004 tiền thân là ban cơ - điện, Trưởng ban là KS Nguyễn Thị Ngơi. Năm 1998 tách thành tổ GV Điện, tổ GV nguội, tổ GV cơ khí động lực. Tháng 5 năm 2004 Thành lập các khoa chuyên môn. Biên chế của khoa hiện nay gồm 14 cán bộ giáo viên. Trong đó có: 01 Nhà giáo Ưu tú, 9 thạc sỹ (6 đang học) và 5 Kỹ sư 

B. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 14:27 ) Đọc tiếp bài này...
 

Các tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ cho học tập

Email In PDF.

Các tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ cho học tập

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 11:10 ) Đọc tiếp bài này...
 

Khoa Cơ khí động lực

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

    1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 14:31 ) Đọc tiếp bài này...
 

Khoa Kinh tế

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

    1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 14:28 ) Đọc tiếp bài này...
 

Khoa Lí luận chính trị

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

    1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 14:30 ) Đọc tiếp bài này...
 

Khoa Cơ khí

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

    1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 14:25 ) Đọc tiếp bài này...
 

Khoa Khoa học cơ bản

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Khoa học cơ bản:

      1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 14:25 ) Đọc tiếp bài này...
 
Các bài viết khác...

Liên kết website