Đang truy cập: Trang chủ QUY CHẾ CHO HSSV Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 16 - THCS và học sinh thi lại

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 16 - THCS và học sinh thi lại

Email In PDF.

 

+ Quyết định 632/QĐ-CĐCNCP "Về việc công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 16 - THCS và học sinh thi lại"     ...xem chi tiết tại đây

+ Danh sách HSSV kèm theo Quyết định 632/QĐ-CĐCNCP   ...xem chi tiết tại đây

 

 

Liên kết website