Chương trình khung ngành Hệ thống thông tin văn phòng - Hệ TCCN

In

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin văn phòng

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

   Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng, có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và quản lý hệ thống thông tin văn phòng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về Nghiệp vụ văn phòng, Soạn thảo văn bản, Bảng tính điện tử, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính và Internet, Ngoại ngữ chuyên ngành, Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop, Coreldraw, Visual Basic, Phân tích thiết kế hệ thống, Thiết kế WEB, Luật hành chính và các chuyên đề ứng dụng. Khóa học còn bao gồm các nội dung về Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Quốc phòng-An ninh.

   Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về Hệ thống thông tin văn phòng có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp kinh doanh sản xuất hỗ trợ truyền thông hoặc có thể tham gia làm công tác tại các thư viện, hoặc tại các phòng ban hỗ trợ sản xuất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT

II. Các học phần của chương trình và thời lượng

(Giới thiệu các học phần nằm trong chương trình khung do Khoa Công nghệ thông tin giảng dạy)

 

STT

Tên học phần

Số tiết

Số ĐVHT

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành, thực tập

I

  Các học phần chung

435

22

17

5

1

  Tin học

60

3

2

1

II

  Các học phần cơ sở

555

28

19

9

1

  Đánh máy vi tính và soạn thảo văn bản (Word)

60

3

2

1

2

  Bảng tính điện tử

45

2

1

1

3

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

60

3

2

1

4

  Cơ sở dữ liệu

30

2

2

 

5

  Mạng máy tính và Internet

60

3

2

1

6

  Access

60

3

2

1

7

  Nghiệp vụ văn phòng

60

3

2

1

8

  Presentation

60

3

2

1

III

  Các học phần chuyên môn

480

24

16

8

III.1

  Các học phần bắt buộc

435

22

15

7

1

  Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop

75

4

3

1

2

  Sử dụng thiết bị phục vụ công tác  văn phòng

60

3

2

1

3

  Coreldraw

60

3

2

1

4

  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng

60

3

2

1

5

  Visual Basic

60

3

2

1

6

  Thiết kế WEB

60

3

2

1

7

  Chuyên đề

60

3

2

1

III.2

  Các học phần tự chọn

45

2

1

1

1

  Bảng tính điện tử nâng cao (Excel)

45

2

1

1

2

  Quản lý dự án bằng MS Project

45

2

1

1

IV

  Thực tập cơ bản

 

14

 

14

V

  Thực tập tốt nghiệp

 

7

 

7

 

  Tổng số

 

95

52

43

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:35 )