Đang truy cập: Trang chủ KHOA - BỘ MÔN Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

    1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 14:28

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết website