Đang truy cập: Trang chủ LỊCH THI - KIỂM TRA

LỊCH THI - KIỂM TRA

Kế hoạch thi học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Email In PDF.

Kế hoạch thi học kỳ I, năm học 2017 - 2018: Xem và download.......Tại đây

 

Lịch thi lần 2 - Tháng 4/2016

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 20:39 ) Đọc tiếp bài này...
 

Lịch thi lần 2 - tháng 01/2016

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 26 Tháng 1 2016 09:32 ) Đọc tiếp bài này...
 

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 15:11 ) Đọc tiếp bài này...
   

Lịch thi lần 2 - tháng 05/2015

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 26 Tháng 5 2015 08:54 ) Đọc tiếp bài này...
 

Lịch thi lần 2 - tháng 4/2015

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 4 2015 15:22 ) Đọc tiếp bài này...
 

Lịch thi lần 2 - tháng 3 năm 2015

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 3 2015 14:55 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 4

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 06 Tháng 2 2015 21:43 ) Đọc tiếp bài này...
   

Lịch thi lần 2 - Tháng 01/2015

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 1 2015 12:22 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch thi học kì I năm học 2014-2015 hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 16-17

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 18 Tháng 12 2014 14:20 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 1 trong tổng số 5

Liên kết website