Đang truy cập: Trang chủ LỊCH THI - KIỂM TRA Kế hoạch thi học sinh giỏi năm học 2011 - 2012

Kế hoạch thi học sinh giỏi năm học 2011 - 2012

Email In PDF.

Thi học sinh giỏi năm học 2011 - 2012
(Trích kế hoạch số: 59/KH-CĐCNCP)

   - Căn cứ Điều lệ Hội thi học sinh giỏi cấp trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-CĐCNCP ngày 19 tháng 3 năm 2009)

   - Căn cứ chương trình công tác của Nhà trường trong năm học.

   - Căn cứ chương trình, tiến độ đào tạo các hệ.

   Nhà trường xây dựng Kế hoạch thi học sinh giỏi năm học 2011 - 2012 như sau:

I. Mục đích:

   - Tạo ra một phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt sôi nổi, rộng khắp trong toàn trường, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và tạo cơ sở, điều kiện để học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trong năm học 2011 - 2012.

   - Phát hiện và bồi dưỡng những học sinh khá, giỏi để đơn vị có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

II. Đối tượng, nội dung và hình thức thi:

   - Đối tượng: Là học sinh TCCN khóa 12 - THCS và khóa 13 - THPT đang thực tập tại trường (đủ tiêu chuẩn dự thi theo Quy định)

   - Hình thức thi: Thi thực hành

   - Nội dung thi: Trong chương trình thực tập chuyên ngành.

III. Công tác chuẩn bị và coi chấm thi:

   Đề thi: Các đồng chí Trưởng tiểu ban lựa chọn từ 2-3 đề/ngành trên cơ sở đề thi tốt nghiệp, đề thi HSG của trường và của cấp trên. Chủ tịch HĐ quyết định đề thi cụ thể.

IV. Kế hoạch tổ chức thi:

1. Tiêu chuẩn và quyền lợi đối với học sinh dự thi: Được quy định cụ thể trong điều lệ Hội thi học sinh giỏi cấp trường ban hành năm 2009.

2. Kế hoạch thực hiện:

   - Từ ngày 15/2/2012 ÷ 30/3/2012, các khoa lựa chọn, bồi dưỡng đội tuyển thi HSG của đơn vị mình.

   - 03/4/2012 các khoa lập danh sách học sinh dự thi chính thức gửi về tiểu ban thư ký (Tiêu chuẩn cụ thể được quy định trong điều lệ thi học sinh giỏi cấp trường)

   - 05/4/2012 xét duyệt danh sách thí sinh dự thi

   - Ngày 06/4/2012 các khoa hoàn chỉnh đề thi, dự trù thiết bị, vật tư và các điều kiện cần thiết phục vụ thi để trao đổi trong cuộc họp Hội đồng và gửi về Ban thư ký .

   - 15h ngày 13/4/2012 tập trung học sinh dự thi tại phòng 203 nhà B1 để phổ biến lịch thi & quy chế thi.

   - 6 giờ 30’ ngày 14/4/2012 tổ chức thi tại các xưởng thực hành (ngành Kế toán thi tại phòng 203 nhà B1). Chấm thi từ 14h cùng ngày

V. Công tác chuẩn bị:

1. Đoàn TN trường: Tổ chức vận động và tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đoàn viên, thanh niên trong toàn trường; lấy số lượng đăng ký và kết quả thi làm một trong các tiêu chí thi đua của Đoàn trường trong năm học.

2. Phòng Đào tạo: Tổng hợp, rà soát kết quả học tập của học sinh. Xây dựng kế hoạch; theo dõi đôn đốc thực hiện tiến độ kế hoạch; tổng hợp kết quả thi, chuẩn bị nội dung báo cáo Chủ tịch Hội đồng; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi.

3. Các khoa: Lựa chọn, lập danh sách học sinh dự thi, đôn đốc nhắc nhở học sinh tham gia ôn tập, dự thi đạt kết quả cao; xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập; chuẩn bị đề thi, vật tư thiết bị; tham gia coi chấm thi…

4. Phòng Công tác học sinh: Rà soát kết quả rèn luyện của học sinh đăng ký dự thi.

5. Phòng Tài chính Kế toán: Thanh toán kinh phí tổ chức thi theo kế hoạch.

6. Phòng Hành chính-Tổ chức: Chuẩn bị phòng họp, hội trường và các điều kiện cần thiết theo kế hoạch, ra các quyết định khen thưởng.

7. Phòng Quản trị đời sống: Chuẩn bị địa điểm thi (Phòng thi, vệ sinh, nước   uống ...), vật tư thiết bị theo kế hoạch.

   Căn cứ Kế hoạch thi, các phòng, khoa, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để đảm bảo tổ chức cuộc thi đạt kết quả tốt./.

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 2 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:10 )  

Liên kết website