Đang truy cập: Trang chủ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả Quảng Ninh

 
 

Các văn bản, biểu mẫu, kế hoạch, chương trình Đại hội Chi Đoàn năm 2014-2015

 

Các văn bản, biểu mẫu, kế hoạch, chương trình Đại hội Chi Đoàn năm 2014. (cập nhật các mẫu mới tháng 12/2014)

Các đồng chí vui lòng tham khảo và tải về theo các mẫu dưới đây: (xem trực tuyến)

    1. Biên bản Đại hội Chi đoàn    ....tải về tại đây       ---(xem trực tuyến)

    2. Biên bản kiểm phiếu    ....tải về tại đây    ---(xem trực tuyến)

    3. Chương trình Đại hội chi tiết    ....tải về tại đây    ---(xem trực tuyến)

    4. Chương trình Đại hội tổng thể    ....tải về tại đây     ---(xem trực tuyến)

    5. Kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn   ....tải về tại đây     ---(xem trực tuyến)

    6. Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phương hướng    ....tải về tại đây     ---(xem trực tuyến)

    7. Mẫu phiếu bầu    ....tải về tại đây    ---(xem trực tuyến)

    8. Nghị quyết Đại hội Chi đoàn    ....tải về tại đây    ---(xem trực tuyến)

    9. Trách nhiệm của các tiểu ban    ....tải về tại đây     ---(xem trực tuyến)

    10. Văn bản đề nghị công nhận BCH    ....tải về tại đây     ---(xem trực tuyến)

    11. Lịch Đại hội từ ngày 16 đến 20/12/2014 của các chi đoàn (cập nhật lại ngày 17-12-2014)....tải về tại đây     ---(xem trực tuyến)

 

 

   
 
   

Trang 2 trong tổng số 49

Liên kết website