Đang truy cập: Trang chủ

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017

Xem và Download tại đây

 

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2015 - 2016. Download tại đây

 
   

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.... Xem tại đây

 

Các biểu mẫu và quy trình ISO 9001:2008

BỘ TIÊU CHUẨN ISO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

Đọc tiếp bài này...
   

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

Nội dung thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017......Xem tại đây

   

Trang 2 trong tổng số 41

THÔNG TIN THEO CHỦ ĐỀ (Có thể bấm chọn vào các chủ đề để xem thêm các bài khác)

Liên kết website