Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác học sinh, sinh viên

1. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng quản lý về mọi mặt trong công tác giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

1. Quản lý hồ sơ trúng tuyển và lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên;

2. Cùng phòng Đào tạo và các khoa bố trí, quản lý giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp; giữ gìn nề nếp kỷ cương trong dạy và học; quản lý công tác học tập của học sinh, sinh viên theo nội quy, quy chế;

          Xây dựng kế hoạch giáo dục chính khóa, ngoại khóa đối với HSSV theo năm học, tổ chức thực hiện theo kế hoạch;

3. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động xây dựng cảnh quan môi trường trong học sinh, sinh viên;

4. Tổ chức, theo dõi giám sát phong trào tự học, tự quản và quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá về rèn luyện phẩm chất đạo đức và hướng dẫn các khoa, lớp, học sinh, sinh viên thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Tổng hợp danh sách, trình hội đồng xét duyệt học bổng và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên;

7. Giải quyết và xử lý học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật và thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng trong học sinh, sinh viên, là uỷ viên thường trực của Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật học sinh, sinh viên;

8. Cùng với các giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá kết quả học tập rèn luyện hàng tháng, học kỳ, năm học cho học sinh, sinh viên theo quy chế;

9. Tổ chức cấp phát và quản lý việc sử dụng thẻ học sinh, sinh viên trong Trường;

10.   Quản lý tạm trú, tạm vắng, tổ chức, quản lý quân dự bị, di chuyển nghĩa vụ quân sự của học sinh, sinh viên;

11. Kết hợp với địa phương, gia đình phụ huynh làm công  tác giáo dục học sinh, sinh viên;

12. Giải quyết các yêu cầu và các ý kiến đề xuất của học sinh, sinh viên, báo cáo cho lãnh đạo Nhà trường biết;

13. Tổ chức quản lý công tác trật tự an ninh khu nội trú, phối hợp các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực Nhà trường;

14. Chủ trì các buổi chào cờ và ngày 10 hàng tháng tổ chức sinh hoạt cán bộ các lớp có đánh giá, nhận xét hoạt động học tập, thực hiện các quy định...đối với các lớp, HSSV;

15. Quản lý các cán bộ nhân viên của đơn đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

16. Thực hiện nhiệm vụ công  tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Trưởng phòng:                KS Tạ Ngọc Lộc

Phó trưởng phòng:          KS Bùi Thị Hà

Số cán bộ - nhân viên:    5 (4 KS + 1 NV)

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại: 0333.862.092       -   E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.