Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu TCCN Khóa 17 (THCS) và Khóa 18 thực hiện từ ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

Thời khóa biểu TCCN Khóa 17 (THCS) và Khóa 18 thực hiện từ ngày 12 tháng 10 năm 2015 ...xem chi tiết tại đây

   

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-10-2015:

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 6 - Khóa 7 ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 8 ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Trung cấp chuyên nghiệp K16-THCS và K17 ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Trung cấp chuyên nghiệp K17-THCS và K18 ...xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 10 2015 14:08
   

Thời khóa biểu lớp điện K16B hệ TCCN

 

Thời khóa biểu lớp điện K16B hệ TCCN 

Học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả thực hiện từ ngày 03/8/2015  ...chi tiết tại đây

   

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3-8-2015

 

 

Thời khóa biểu của các hệ áp dụng từ ngày 3-8-2015 như sau:

+ TKB Cao đẳng Liên thông khóa 5 .....xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 6 .....xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 7 .....xem chi tiết tại đây

+ TKB Trung cấp chuyên nghiệp K16-THCS và K17 .....xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 7 2015 14:57
   

Thời khóa biểu trung cấp chuyên nghiệp K16 (THCS); K17 (THPT) thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2015

   

    + TKB trung cấp chuyên nghiệp K16 (THCS); K17 (THPT) thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2015 ...xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 5 2015 08:31
   

Thời khóa biểu áp dụng từ tháng 1 năm 2015

 

+ TKB hệ TCCN Khóa 15 (THCS); 16 từ ngày 12/1/2015 ...xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ TCCN Khóa 16 (THCS); 17 từ ngày 12/1/2015 ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Khóa 4 CĐN từ ngày 12/1/2015  ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Khóa 5 CĐCN từ ngày 15/1/2015  ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Khóa 5 CĐLT từ ngày 26/1/2015  ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Khóa 6 CĐCN từ ngày 19/1/2015  ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Khóa 7 CĐCN từ ngày 26/1/2015  ...xem chi tiết tại đây

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 14 Tháng 1 2015 20:46
   

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12-1-2015

 

+ TKB hệ TCCN Khóa 15 (THCS); 16  ...xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ TCCN Khóa 16 (THCS); 17  ...xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 1 2015 09:13
   

Liên kết website