Thời khóa biểu | Page 2
Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3/9/2014

 

 Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3/9/2014 cho các hệ như sau:

+ TKB hệ Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 5, Khóa 6 ....xem tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng nghề Khóa 4 ...xem tại đây

+ TKB hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 15, Khóa 16 ...xem tại đây 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 14:43
   

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28-7-2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28-7-2014 của các lớp như sau:

+ TKB hệ Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 5, Khóa 6 ....xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng liên thông lớp Điện, Ô tô, Kế toán Khóa 4  ....xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng nghề Khóa 4 ....xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 15, Khóa 16 ....xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 09:34
   

TKB TCCN lớp Điện K16B (Bắc Ninh) thực hiện từ ngày 30-6-2014

TKB TCCN lớp Điện K16B (Bắc Ninh) thực hiện từ ngày 30-6-2014  ....xem chi tiết tại đây

   

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17/3/2014

Thời khóa biểu cho các hệ áp dụng từ ngày 17/3/2014 như sau:

+ TKB hệ Trung cấp chuyên nghiệp K14 - K15   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Trung cấp chuyên nghiệp K15 - K16   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng chuyên nghiệp K4 - K5 - K6  ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng nghề K3 - K4   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng liên thông K4   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng liên thông K3   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 07:57
   

Thời khóa biểu các hệ Cao đẳng áp dụng từ đầu tháng 1 năm 2014

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp K4 - K5 thực hiện từ ngày 13/01/2014  ....xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp K6 thực hiện từ ngày 13/01/2014  ....xem chi tiết tại đây

+ TKB Lớp Kế toán hệ Cao đẳng liên thông K4 thực hiện từ ngày 30/12/2013....xem chi tiết tại đây

+ TKB Lớp Điện, Ô tô, Cơ khí hệ Cao đẳng liên thông K4 thực hiện từ ngày 30/12/2013....xem chi tiết tại đây

 

Bạn có thể bấm chọn chức năng phóng to, thu nhỏ ngay phía trên trái trình duyệt để thuận tiện tra cứu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 07:59
   

TKB Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện từ ngày 10/02/2014

    + Thời khóa biểu Hệ Trung cấp chuyên nghiệp K14-K15 thực hiện từ ngày 10/02/2014   ....xem chi tiết tại đây

    + Thời khóa biểu Hệ Trung cấp chuyên nghiệp K15-K16 thực hiện từ ngày 10/02/2014   ....xem chi tiết tại đây

    *Bạn có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ ngay phía trên trái trình duyệt để thu phóng thuận tiện tra cứu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:00
   

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/09/2013

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/09/2013 cho các hệ như sau:

+ TKB Hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 14-15    ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 16 ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Hệ Cao đẳng nghề Khóa 3-4   ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 4-5   ...xem chi tiết tại đây

Bạn có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ ngay phía trên trái trình duyệt để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:41
   

Liên kết website