Thời khóa biểu | Page 3
Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29/07/2013

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29/07/2013 cho các hệ như sau:

   + TKB Hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 14-15    ...xem chi tiết tại đây

   + TKB Hệ Cao đẳng nghề   ...xem chi tiết tại đây

   + TKB Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp   ...xem chi tiết tại đây

Bạn có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ ngay phía trên trái trình duyệt để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:01
   

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông K3 thực hiện từ 18/12/2012

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông K3 thực hiện từ 18/12/2012 ...vui lòng xem tại đây

(Có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ của trình duyệt để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:23
   

Thời khóa biểu các hệ áp dụng từ 05/09/2012

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05/09/2012 cho các hệ như sau:

   + TKB Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 3, 4     ....chi tiết tại đây

   + TKB Trung cấp chuyên nghiệp khóa 13, 14     ....chi tiết tại đây

   + TKB Lớp Cao đẳng Liên thông nghành điện K2   ...chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:44
   

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Liên thông ngành Điện K2

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Liên thông ngành Điện K2  thực hiện từ ngày 11-6-2012 ....xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:48
   

Thời khóa biểu áp dụng từ 28/05/2012

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28/05/2012 cho các hệ như sau:

   + TKB Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2, 3, 4 (CĐCN K4 học chiều)     ....chi tiết tại đây

   + TKB Trung cấp chuyên nghiệp khóa 12, 13     ....chi tiết tại đây

   + TKB Trung cấp chuyên nghiệp khóa 13, 14      ....chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:50
   

Thời khóa biểu áp dụng từ 09/1/2012 và 07/2/2012

 

1. Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 9/1/2012 cho các hệ:

   + TKB Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2, 3, 4 (CĐCN K4 học chiều)     ....chi tiết tại đây

   + TKB Trung cấp chuyên nghiệp khóa 12, 13     ....chi tiết tại đây

   + TKB Trung cấp chuyên nghiệp khóa 14      ....chi tiết tại đây

 

2. Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 7/2/2012 cho các hệ:

   + TKB lớp Cao đẳng liên thông ngành Điện K1    ....chi tiết tại đây

   + TKB lớp Cao đẳng liên thông ngành Điện K2    ....chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:11
   

Thời khóa biểu áp dụng từ 24/10/2011

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/10/2011 cho các hệ như sau:

   + TKB Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2, 3, 4 (CĐCN K4 học chiều)     ....chi tiết tại đây

   + TKB Trung cấp chuyên nghiệp khóa 12, 13     ....chi tiết tại đây

   + TKB Trung cấp chuyên nghiệp khóa 14      ....chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:29
   

Liên kết website