Thời khóa biểu các hệ, các lớp thực hiện từ ngày 29/9/2014: | Thời khóa biểu
Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu các hệ, các lớp thực hiện từ ngày 29/9/2014:

Thời khóa biểu các hệ, các lớp thực hiện từ ngày 29/9/2014:

Email In PDF.

Thời khóa biểu các hệ, các lớp thực hiện từ ngày 29/9/2014:

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 5, Khóa 6 học sáng ....xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 7 học chiều           ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng liên thông Khóa 4 - Lớp Điện           ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng liên thông Khóa 4 - Lớp Ô tô          ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng liên thông Khóa 5          ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 15 (THCS), Khóa 16          ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 16 (THCS), Khóa 17           ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Lớp Điện K16B hệ Trung cấp chuyên nghiệp học tại TTGDTX số 2 Bắc Ninh, từ ngày 26/9/2014  ...xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng nghề Khóa 4            ...xem chi tiết tại đây 

 (Bạn có thể dùng nút phóng to, thu nhỏ ở phía trên bên phải của trình duyệt để thu phóng thuận tiện tra cứu, bạn chờ vài giây để trình duyệt load đủ thông tin hiển thị rõ ràng như nguyên bản gốc)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 9 2014 14:29 )  

Liên kết website