Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Đảng bộ >> Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động của Đảng bộ

alt

Đại hội Đảng bộ Trường Đại Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 7 2015 16:17

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết website