Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Thông báo Kết quả Hội đồng xét chuyển ngạch giáo viên trung học, mã ngạch 15.113 sang mã ngạch giảng viên 15.111 năm 2012

Thông báo Kết quả Hội đồng xét chuyển ngạch giáo viên trung học, mã ngạch 15.113 sang mã ngạch giảng viên 15.111 năm 2012

Email In

   1. Nội dung của Thông báo Kết quả Hội đồng xét chuyển ngạch giáo viên trung học, mã ngạch 15.113 sang mã ngạch giảng viên 15.111 năm 2012   ...xem cụ thể tại đây 

   2. Danh sách chuyển ngạch 15.113 sang 15.111 năm 2012  .....xem chi tiết tại đây 

(Có thể bấm nút phóng to, thu nhỏ trên trình duyệt thuận tiện tra cứu)

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:49 )  

Liên kết website