Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Thông báo việc khai, bổ sung lý lịch cán bộ, đảng viên năm 2012

Thông báo việc khai, bổ sung lý lịch cán bộ, đảng viên năm 2012

Email In

THÔNG BÁO (Số: 103 -TB/ĐU)

Về việc khai, bổ sung lý lịch cán bộ, đảng viên

   Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường

   Công văn số 417-CV/TU ngày 14/12/2011 của Thị uỷ Cẩm Phả về việc khai, bổ sung lý lịch cán bộ, đảng viên, đã chỉ ra những bất cập trong quản lý cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên như không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc không còn phù hợp. Điều đó làm cho công tác quản lý, thực hiện các báo cáo liên quan theo quy định của Đảng gặp khó khăn.

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Thị ủy Cẩm Phả trong Công văn nói trên, Đảng ủy Trường thông báo và yêu cầu Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn và đôn đốc cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện việc khai bổ sung lý lịch, gồm các thông tin cá nhân, tính đến ngày 31/12/2011 (theo Mẫu 01-LLĐV/TU gửi kèm).

   Thời gian thực hiện: từ ngày 30/12/2011 đến ngày 12/01/2012 cán bộ, đảng viên tiến hành kê khai đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin và ảnh cá nhân. Bí thư chi bộ kiểm tra, xác nhận thông tin và gửi bản Bổ sung lý lịch đảng viên về Thường trực đảng ủy (đồng chí Lộc nhận), chậm nhất là 16h30 ngày 14/01/2012 để tập hợp, rà soát, đối chiếu, hoàn chỉnh việc Bổ sung lý lịch đảng viên và gửi báo cáo về Thị ủy kịp thời theo đúng chỉ đạo.

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 12 năm 2011

TM/BAN CHẤP HÀNH

P. Bí thư

(Đã ký)

Đỗ Quang Khải

  Mời các đồng chí xem, tải về mẫu khai bổ sung lí lịch năm 2012  ...tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:12 )  

Liên kết website