Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Thông báo V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Thông báo V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Email In

Thông báo V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
(Số: 774 /CĐCNCP-TCHC)

   Căn cứ Công văn số 1297/LĐTBXH-DN ngày 19/9/2011 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Công văn số 1329/TCDN-GV ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề (có Công văn kèm theo).

   Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả triển khai đến các đơn vị trực thuộc trường để phổ biến cho giáo viên tham gia dạy nghề từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011 tự đánh giá, xếp loại năm học 2010-2011 theo mẫu 1a, sau đó các phòng, khoa, trung tâm đánh giá, xếp loại đối với giáo viên của đơn vị mình theo mẫu 2a và gửi về Nhà trường (thông qua phòng TCHC) trước ngày 7/10/2011 để tổng hợp báo cáo về Sở Lao động Thương binh & Xã hội Quảng Ninh trước ngày 10/10/2011. Mẫu 2a các đơn vị đồng thời gửi qua Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   Trưởng Các phòng, khoa, trung tâm tổ chức thực hiện đúng quy định về nội dung đánh giá, xếp loại và thời gian./.

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2011

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Nguyễn Văn Toàn

 

   + Mẫu 1a dành cho GV tự đánh giá    .....xem, tải về tại đây

   + Mẫu 2a dành Phòng, Khoa xếp loại GV    .....xem, tải về tại đây

   + Thông tư số 30 /2010/TT-BLĐTBXH về quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề     ...xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:32 )  

Liên kết website