Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Quy định chế độ làm việc

Quy định chế độ làm việc

Email In

Quy định tạm thời chế độ làm việc đối với giáo viên, giảng viên và công chức, viên chức làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ.   Download tại đây

 

Liên kết website