Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

In

(KẾ HOẠCH Số: 469 /KH-CĐCNCP)

   Thực hiện công điện số 655/CĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Thủ tưởng Chính phủ và Công văn số 4567/BCT-VP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công Thương về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

   Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả xây dựng kế hoạch triển khai đến các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức, học sinh, sinh viên của Trường thực hiện nghiêm túc các văn văn bản pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông, nội dung trọng tâm sau:

I. Mục đích

   - Tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Giao thông đường bộ (GTĐB), Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật đường sắt và các văn văn bản pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông; trong đó trọng tâm là Quy tắc giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật GTĐB nói chung và các Quy tắc giao thông nói riêng trong cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên nhà trường.

   - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu về nếp sống văn hoá trong giao thông; từng bước xây dựng và hình thành văn hoá giao thông đối với cán bộ viên chức, học sinh sinh viên của đơn vị khi tham gia giao thông, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

II. Nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nội dung:

   Tổ chức sinh hoạt, học tập quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên, viên chức, học sinh, sinh viên tìm hiểu, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ứng xử chuẩn mực, đúng pháp luật khi tham gia giao thông, bảo đảm có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

   Ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy; sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán hàng hóa; rải đinh trên đường, ném đất, đá lên tàu hỏa; xả rác, nước thải ra đường…; giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp nạn; giúp đỡ người tàn tật, trẻ em và người cao tuổi; ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm giao thông.

   Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2012 và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người, đồng thời hưởng ứng “Thập kỷ Hành động vì an toàn giao thông đường bộ” do Liên Hợp quốc phát động từ ngày 11/5/2011 và “Năm an toàn giao thông 2012”

   Nội dung Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật đường sắt, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan về trật tự an toàn giao thông được đăng tải trên trang thông tin điện từ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền:

   - Tuân thủ quy định về tốc độ khi lái xe;

   - Tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ là tự bảo vệ mình;

   - Điều khiển xe đi đúng làn đường, phần đường là nét đẹp của văn hoá giao thông;

   - Đã uống rượu - bia thì không lái xe, không điều khiển mô tô, xe gắn máy;

   - Đội mũ bảo hiểm cho bản thân và trẻ em khi đi mô tô, xe máy;

   - Văn hoá giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông;

   - Văn hoá giao thông là biết nhường đường và hạn chế sử dụng còi;

   - Lái xe và người ngồi hàng nghế phía trước hãy thắt dây an toàn;

   - Cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả gương mẫu đi đầu chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

III. Hình thức tuyên truyền

   Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện:

   - Sử dụng áp phích, băng zôn, bảng điện tử nét trong nhà trường.

   - Phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về quy tắc giao thông và văn hoá giao thông đến cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên trong đơn vị.

  - Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như trang thông tin điện tử của Trường, tổ chức thi tìm hiểu về an toàn giao thông.v..v.

IV. Tổ chức thực hiện

   Các phòng chức năng, khoa chuyên môn, trung tâm trực thuộc Trường căn cứ nhiệm vụ của đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch, biên soạn giáo trình và tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo chương trình môn học quy định của các Bộ, ngành liên quan cho học sinh sinh viên; đầu năm học phối hợp với cơ quan công an địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

   - Phòng Công tác học sinh sinh viên xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và văn hoá giao thông, hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” năm 2012; đặt in, làm khẩu hiệu, băng rôn và các tài liệu tuyên truyền theo nội dung, khẩu hiệu nêu trên, phân phát tài liệu tuyên truyền đến cán bộ viên chức, học sinh sinh viên;

   - Hàng tháng, các đồng chí trong Ban chỉ đạo an toàn giao thông của Trường trong năm học 2011-2012 theo Quyết định số 885/QĐ-CĐCNCP ngày 07/11/2011, gồm (Trưởng các tổ chức đoàn thể nhà trường, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm và Giáo viên chủ nhiệm lớp) tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chấp hành quy định về ATGT của đoàn viên, cán bộ, giáo viên, viên chức và học sinh, sinh viên trong phạm vi quản lý, có biện pháp xử lý. Thông tin kịp thời về thường trực Ban chỉ đạo của Nhà trường tình hình, kết quả thực hiện, những tập thể, cá nhân điển hình hoặc có vi phạm, tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động về công tác an toàn giao thông phạm vi quản lý, phụ trách các đơn vị, lớp học.

   - Các đơn vị trực thuộc Trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên trong phạm vi quản lý để thực hiện và vận động người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn hoá trong giao thông.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phan Văn Thạch

Nội dung của Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ...chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:47 )