Đang truy cập: Trang chủ QUY CHẾ CHO HSSV

Kết quả học tập - rèn luyện của HSSV

Kết quả xét Tốt nghiệp hệ TCCN

Đọc tiếp bài này...

   

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 16 - THCS và học sinh thi lại

 

+ Quyết định 632/QĐ-CĐCNCP "Về việc công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 16 - THCS và học sinh thi lại"     ...xem chi tiết tại đây

+ Danh sách HSSV kèm theo Quyết định 632/QĐ-CĐCNCP   ...xem chi tiết tại đây

 

   

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp Hệ chính quy (K15 - THCS và K16 - THPT)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 10:41

Đọc tiếp bài này...

   

Danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện học tiếp năm học sau:

 

+ Danh sách học sinh TCCN hệ chính quy Khóa 16 - THCS & Khóa 17 đủ điều kiện học tiếp năm học sau  ...xem chi tiết tại đây

+ Danh sách học sinh TCCN hệ chính quy Khóa 16 - THCS & Khóa 17 không đủ điều kiện học tiếp năm học sau  ...xem chi tiết tại đây

+ Danh sách sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp hệ chính quy Khóa 6, 7 và CĐLT Khóa 5 đủ điều kiện học tiếp năm học sau  ...xem chi tiết tại đây

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 7 2015 05:57
   

Kết quả xét Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015: K15+K16

 

Kết quả xét Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015 của các lớp K15+K16 như sau:

+ Lớp Điện K15 - THCS ....xem chi tiết tại đây

+ Lớp Ô tô K16 ....xem chi tiết tại đây

+ Lớp Cơ khí K16 ....xem chi tiết tại đây

+ Lớp Hàn K16 ....xem chi tiết tại đây

+ Lớp Điện K16 ....xem chi tiết tại đây

+ Lớp Kế toán K16A ....xem chi tiết tại đây

+ Lớp Kế toán K16B + K15A-THPT ....xem chi tiết tại đây

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 7 2015 13:21
   

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề - Khóa 4

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 06:58

Đọc tiếp bài này...

   

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp hệ chính quy - Khóa 5

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 06:58

Đọc tiếp bài này...

   
   

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng liên thông hệ chính quy - Khóa 4

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 3 2015 13:54

Đọc tiếp bài này...

   
   

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, khóa 3. Năm 2014

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 07:54

Đọc tiếp bài này...

   
   

Điểm thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2013

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:46

Đọc tiếp bài này...

   

Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập, học Kỳ II - năm học 2012 - 2013

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:47

Đọc tiếp bài này...

   

Danh sách HSSV Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy Khóa 13 - Khóa 14 năm 2013

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:48

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết website