Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường

Văn bản nhà trường

Các biểu mẫu và quy trình ISO 9001:2008

BỘ TIÊU CHUẨN ISO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 22:15

Đọc tiếp bài này...

   

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.... Xem tại đây

   

Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 09:56

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 11:02

Đọc tiếp bài này...

   

Quyết định về việc ban hành Quy định việc tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 22:57

Đọc tiếp bài này...

   

QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 22:13

Đọc tiếp bài này...

   

Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các cấp trong công tác An toàn phòng cháy chữa cháy của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 23:49

Đọc tiếp bài này...

   

Kế hoạch tự đánh giá cấp trường lần 2

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 3 2016 15:09

Đọc tiếp bài này...

   

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2015-2016

 

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 06 Tháng 9 2015 18:12

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế đào tạo liên thông

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 06 Tháng 8 2015 16:22

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế tuyển sinh Liên thông của Trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 7 2015 14:11

Đọc tiếp bài này...

   
   

Liên kết website