Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

*****

CHUẨN ĐẦU RA HỆ CAO ĐẲNG
   

* Ngành Kế toán

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 274/QĐ-CĐCNCP  ngày 10/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1.  Tên ngành đào tạo: Kế toán

Tiếng Anh: ACCOUNTING

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1.  Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Tiếng Anh: AUTOMOTIVE ENGINEERING TECHNOLOGY

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

 

1.  Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Tên tiếng Anh: Mechanical Engineering Technology

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1) Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tên tiếng Anh: ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY, ELECTRONICS

2) Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3) Yêu cầu về kiến thức:

Đọc tiếp bài này...

   

*****

CHUẨN ĐẦU RA HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

   

Chuẩn đầu ra Ngành Kế toán

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Kế toán

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Bảo trì và sửa chữa Ô tô

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ÔTÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Bảo trì và sửa chữa ôtô

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Hệ thống thông tin văn phòng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VĂN PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin văn phòng

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG  NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ Hàn

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Công nghệ hàn

Đọc tiếp bài này...

   

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết website