Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17/3/2014 | Thời khóa biểu
Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17/3/2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17/3/2014

Email In PDF.

Thời khóa biểu cho các hệ áp dụng từ ngày 17/3/2014 như sau:

+ TKB hệ Trung cấp chuyên nghiệp K14 - K15   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Trung cấp chuyên nghiệp K15 - K16   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng chuyên nghiệp K4 - K5 - K6  ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng nghề K3 - K4   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng liên thông K4   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng liên thông K3   ...vui lòng xem chi tiết tại đây

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 07:57 )  

Liên kết website