Thời khóa biểu các hệ Cao đẳng áp dụng từ đầu tháng 1 năm 2014 | Thời khóa biểu
Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu các hệ Cao đẳng áp dụng từ đầu tháng 1 năm 2014

Thời khóa biểu các hệ Cao đẳng áp dụng từ đầu tháng 1 năm 2014

Email In PDF.

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp K4 - K5 thực hiện từ ngày 13/01/2014  ....xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp K6 thực hiện từ ngày 13/01/2014  ....xem chi tiết tại đây

+ TKB Lớp Kế toán hệ Cao đẳng liên thông K4 thực hiện từ ngày 30/12/2013....xem chi tiết tại đây

+ TKB Lớp Điện, Ô tô, Cơ khí hệ Cao đẳng liên thông K4 thực hiện từ ngày 30/12/2013....xem chi tiết tại đây

 

Bạn có thể bấm chọn chức năng phóng to, thu nhỏ ngay phía trên trái trình duyệt để thuận tiện tra cứu

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 07:59 )  

Liên kết website