Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28-7-2014 | Thời khóa biểu
Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28-7-2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28-7-2014

Email In PDF.

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28-7-2014 của các lớp như sau:

+ TKB hệ Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 5, Khóa 6 ....xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng liên thông lớp Điện, Ô tô, Kế toán Khóa 4  ....xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng nghề Khóa 4 ....xem chi tiết tại đây

+ TKB hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 15, Khóa 16 ....xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 09:34 )  

Liên kết website