Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3/9/2014 | Thời khóa biểu
Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3/9/2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3/9/2014

Email In PDF.

 

 Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3/9/2014 cho các hệ như sau:

+ TKB hệ Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 5, Khóa 6 ....xem tại đây

+ TKB hệ Cao đẳng nghề Khóa 4 ...xem tại đây

+ TKB hệ Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 15, Khóa 16 ...xem tại đây 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 14:43 )  

Liên kết website