Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Tin tức - Thông báo cho CB-CNV Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho CB-CNV

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho CB-CNV

Email In PDF.

 

 

 Mẫu này để cán bộ viết tự kiểm điểm hàng năm và tự kiểm điểm khi làm quy trình bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại.

   + Thời gian tự kiểm điểm để làm quy trình bổ nhiệm là 05 năm.

   + Thời gian tự kiểm điểm để làm quy trình bổ nhiệm lại nếu là 01 thời hạn (nhiệm kỳ) giữ chức vụ

          .....xem, tải về mẫu Bản kiểm điểm cá nhân tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:30 )  

một số hình ảnh

Liên kết website