Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản dành cho HSSV

Văn bản dành cho HSSV

Kế hoạch học tập của lớp Điện B khóa 16 – hệ TCCN (Bắc Ninh) tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 6 2015 16:48

Đọc tiếp bài này...

   

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

    Dưới đây là một số định hướng khi tiến hành làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp  đối với giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện và các cá nhân, đơn vị liên quan. Căn cứ tài liệu này các cá nhân, đơn vị liên quan thống nhất thực hiện từ năm học 2014 - 2015. Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin trao đổi liên quan của các cá nhân, đơn vị xin liên hệ phòng Đào tạo.

    A - Các bước tiến hành khi làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 17:14

Đọc tiếp bài này...

   
   
   

Kết quả học tập, rèn luyện và cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2013 - 2014

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 07:57

Đọc tiếp bài này...

   

Kế hoạch đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và xét cấp học bổng Học kỳ 1, năm học 2013 - 2014

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:00

Đọc tiếp bài này...

   

Hướng dẫn thực hiện chế độ xét miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên của Nhà trường năm học 2012 - 2013

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả hướng dẫn thực hiện chế độ xét miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên của Nhà trường năm học 2012-2013 theo quy định của Nhà nước, của nhà trường cụ thể như sau:

1. Văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi dành cho HSSV năm học 2012 - 2013   ....xem tại đây

2. Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ    ...xem, tải về tại đây

 

* DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:42

Đọc tiếp bài này...

   

Quyết định về mức cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013

Nội dung của Quyết định về mức cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013  ...vui lòng xem tại đây

(Có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ ngay trên trình duyệt web để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:19
   

Mức cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012

QUYẾT ĐỊNH (Số: 992/QĐ-CĐCNCP)

Về mức cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012

HIỆU TRƯ­ỞNG TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

    Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-BCT ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:18

Đọc tiếp bài này...

   

Hướng dẫn thực hiện chế độ xét miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:36

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết website